foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Szu­kaj własnej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim" Janusz Korczak

OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DLA RODZICÓW

Poniżej linki do strony MEN na której można znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące powrotu dzieci do przedszkola. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi?fbclid=IwAR2dDtnc--k1ygW2qU2CnrhMHN04H9I6yIEAFe_Ht2PpgW092pXPKB9vR_o

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

Zajęcia opiekuńcze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
https://www.gov.pl/web/edukacja/zajecia-opiekuncze-informacja-men

Gości na stronie

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

3.jpg

O przedszkolu

Placówka nosi nazwę - Przedszkole Miejskie nr 1. Jest zlokalizowane na terenie miasta Miastko przy ulicy Koszalinskiej 19. Mieści sie w wolnostojacym dwukondygnacyjnym budynku połaczonych łacznikiem (stara i nowa część).

Przedszkole istnieje od 15 września 1945 roku. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miastko. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oswiaty w Gdansku:


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.00, w tym czasie odbywają sie zajęcia planowe i inspirowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.


 

Przedszkole Miejskie nr 1; ul. Koszalińska 19; 77-200 Miastko; NIP: 842-13-31-690; Regon: 770500290; tel./fax. 59 857 25 37; e-mail: przedszkole1@miastko.pl; www.przedszkole1miastko.pl