foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Szu­kaj własnej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim" Janusz Korczak

Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Miastku

 

 

mgr Teresa Borowska – dyrektor, nauczyciel dyplomowany

 

 

mgr Katarzyna Adamecka – nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Anusik – nauczyciel dyplomowany

mgr Marta Kołodziejska - nauczyciel stażysta

mgr Wioletta Małkiewicz - nauczyciel mianowany

mgr Renata Pauksztełło – nauczyciel dyplomowany

mgr Ewa Szyca – nauczyciel dyplomowany

mgr Anna Wcisło – nauczyciel dyplomowany

mgr Monika Wiśniewska - nauczyciel kontraktowy

mgr Wiesława Wiśniewska - nauczyciel stażysta

mgr Ewa Zając – nauczyciel dyplomowany

mgr Magdalena Żuchowska - nauczyciel mianowany

 

Gości na stronie

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

8.jpg

O przedszkolu

Placówka nosi nazwę - Przedszkole Miejskie nr 1. Jest zlokalizowane na terenie miasta Miastko przy ulicy Koszalinskiej 19. Mieści sie w wolnostojacym dwukondygnacyjnym budynku połaczonych łacznikiem (stara i nowa część).

Przedszkole istnieje od 15 września 1945 roku. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miastko. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oswiaty w Gdansku:


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.00, w tym czasie odbywają sie zajęcia planowe i inspirowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.


 

Przedszkole Miejskie nr 1; ul. Koszalińska 19; 77-200 Miastko; NIP: 842-13-31-690; Regon: 770500290; tel./fax. 59 857 25 37; e-mail: przedszkole1@miastko.pl; www.przedszkole1miastko.pl