foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Szu­kaj własnej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim" Janusz Korczak

Jak co roku, w przedszkolu, przeprowadzamy ewaluację wewnętrzną. W tym roku mamy trzy przedmioty ewaluacji, czyli 3 ankiety do wypełnienia. Zawsze robiliśmy to w wersji papierowej a w tym roku, postanowilismy zrobić to, także w wersji on-line. Ankiety są anonimowe. Proszę Państwa o wypełnieni ich. Pomoże nam to w podniesieniu jakości pracy przedszkola.

Ankieta nr 1 https://forms.gle/EGbtYqySBAdEvzEEA

Ankieta nr 2 https://forms.gle/xeVzvf9EApNqsypBA

Ankieta nr 3 https://forms.gle/C8aUjQ4SmZT7B8R7A

 

Gości na stronie

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

3.jpg

O przedszkolu

Placówka nosi nazwę - Przedszkole Miejskie nr 1. Jest zlokalizowane na terenie miasta Miastko przy ulicy Koszalinskiej 19. Mieści sie w wolnostojacym dwukondygnacyjnym budynku połaczonych łacznikiem (stara i nowa część).

Przedszkole istnieje od 15 września 1945 roku. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miastko. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oswiaty w Gdansku:


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.00, w tym czasie odbywają sie zajęcia planowe i inspirowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.


 

Przedszkole Miejskie nr 1; ul. Koszalińska 19; 77-200 Miastko; NIP: 842-13-31-690; Regon: 770500290; tel./fax. 59 857 25 37; e-mail: przedszkole1@miastko.pl; www.przedszkole1miastko.pl