foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Szu­kaj własnej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim" Janusz Korczak

Dzieci zostały ocenione były w III kategoriach wiekowych: 4-latki, 5-latki, 6-latki. Komisja w składzie Teresa Borowska, Barbara Ilkiewicz, Wioletta Małkiewicz wysłuchała wszystkich uczestników.  Zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie Konkursu komisja zdecydowała o przyznaniu miejsc.

 

4-latki

I miejsce: Kalina Motyl z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku

II miejsce: Maria Prelewska z Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku

III miejsce: Lea Obczyńska z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku

5-latki

I miejsce: Jan Kędryna z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy

I miejsce: Wiktoria Lewandowska z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku

II miejsce: Zuzanna Majer z Przedszkola przy SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie

II miejsce: Stefania Pietrzak z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku

III miejsce: Pola Czarnowska z Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku

6-latki:

I miejsce: Julia Mądrzyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika z Miastka

I miejsce: Helena Kleist z Przedszkola przy SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie

II miejsce: Marcelina Motyl ze Szkoły Podstawowej nr 3 im Jana Pawła II w Miastku

III miejsce: Szymon Masznicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika z Miastka

   Pozostali uczestnicy Konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i upominkami.

Gości na stronie

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

8.jpg

O przedszkolu

Placówka nosi nazwę - Przedszkole Miejskie nr 1. Jest zlokalizowane na terenie miasta Miastko przy ulicy Koszalinskiej 19. Mieści sie w wolnostojacym dwukondygnacyjnym budynku połaczonych łacznikiem (stara i nowa część).

Przedszkole istnieje od 15 września 1945 roku. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miastko. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oswiaty w Gdansku:


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.00, w tym czasie odbywają sie zajęcia planowe i inspirowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.


 

Przedszkole Miejskie nr 1; ul. Koszalińska 19; 77-200 Miastko; NIP: 842-13-31-690; Regon: 770500290; tel./fax. 59 857 25 37; e-mail: przedszkole1@miastko.pl; www.przedszkole1miastko.pl