foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
"Szu­kaj własnej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim" Janusz Korczak

 Witamy na stronie
Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Miastku

 

 

 

Od 1 do 31 lipca 2021 roku dyżur pełni Przedszkole Miejskie nr 3 w Miastku.

Od 1 do 31 sierpnia 2021 roku dyżur pełni Przedszkole Miejskie nr 1 w Miastku.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka na okres wakacji  i zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola www.przedszkole1miastko.pl ; www.bip.przedszkole1.miastko oraz w placówce.

Jeżeli rodzic zapisuje dziecko na dyżur na lipiec i sierpień wypełnia „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym” do każdej placówki oddzielnie. Do wniosków należy dołączyć oświadczenie o zatrudnieniu we wskazanym we wniosku terminie.

Listy dzieci przyjętych, ze wskazaniem przedszkola do którego zostało dziecko przyjęte, wywieszone będą w placówce macierzystej w dniu 21 czerwca.

Gości na stronie

Odwiedza nas 167 gości oraz 0 użytkowników.

7.jpg

O przedszkolu

Placówka nosi nazwę - Przedszkole Miejskie nr 1. Jest zlokalizowane na terenie miasta Miastko przy ulicy Koszalinskiej 19. Mieści sie w wolnostojacym dwukondygnacyjnym budynku połaczonych łacznikiem (stara i nowa część).

Przedszkole istnieje od 15 września 1945 roku. Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Miastko. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oswiaty w Gdansku:


Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 16.00, w tym czasie odbywają sie zajęcia planowe i inspirowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.


 

Przedszkole Miejskie nr 1; ul. Koszalińska 19; 77-200 Miastko; NIP: 842-13-31-690; Regon: 770500290; tel./fax. 59 857 25 37; e-mail: przedszkole1@miastko.pl; www.przedszkole1miastko.pl